ჩვენს შესახებ

ჩვენი ბანაკები არის ქისტიანულ ფასეულობებზე დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე გართობასთან ერთად ბავშვები შეიტყობენ ბევრ რამეს ღმერთის შესახებ.

ჩვენი ბანაკის თანამშრომლებს და ლიდერებს გავლილი აქვთ სემინარები, ამასთან ერთად დაგრვებული აქვთ წლების გამოცდილება თავიანთ საქმეში.

ბანაკში მოსწავლე ირჩევს 2 წრეს სხვადასხვა წრეებიდან როგორიცაა: სპორტი, ხელსაქმე, დრამა, სიმღერა, თვითგადარჩენა, ინგლისური. ყოველი დღის ბოლოს ყველას აქვს შესაძლებლობა გამოავლინოს თავიანთი შესაძლებლობები სცენაზე ლექსით, სიმღერით, ცეკვით თუ დრამაში მონაწილეობით.

მისია

შევცვალოთ ბავშვების ცხოვრება.

ხედვა

ფასეულობები